privatlivspolitik

Dataansvarlig

jeg er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som jeg behandler om mine kunder og samarbejdspartnere. Du finder mine kontakt oplysninger nedenfor.

Zyberdata

Pilealle 1

4760 Vordingborg

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, så kan du kontakte mig via support@zyberdata.dk.

Behandlingsaktiviteter

Som dataansvarlig jf. GDPR, så har jeg følgende behandlingsaktiviteter.

Besøg på hjemmeside

Når du besøger min hjemmeside, så anvender jeg cookies for at hjemmesiden kan fungere, hvilket du kan læse mere om i min cookiepolitik.

Kommunikation med potentielle kunder

Når du har spørgsmål til min side, eller ønsker at høre mere om mine services, så kan du kontakte mig via:

 • Kontaktformular
 • Email
 • Telefon

Herigennem vil jeg behandle dine personoplysninger, så jeg kan indgå i en dialog med dig fx svare på spørgsmål om mine ydelser. Jeg behandler kun den information, som du giver mig i forbindelse med vores kommunikation.

Jeg vil typisk behandle følgende almindelige oplysninger: navn, email, telefonnummer.

Min hjemmel til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.

Jeg sletter min kommunikation med dig når det står klart om du ønsker mine ydelser eller ej.

Skulle der i et særligt tilfælde opstå et behov for at opbevare dine personoplysninger i længere tid, så vil dette kunne være tilfældet.

Kunder

Jeg har behov for at kommunikere med mine kunder, så jeg sikrer mig, at ydelsen leveres korrekt. Herigennem kan jeg behandle oplysninger om navn, adresse, ydelser, særlige aftaler, betalingsinformationer og lignende. 

Hjemlen til at behandle disse person oplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b.

Når ydelsen er leveret og eventuelle udestående er afsluttede, så vil jeg umiddelbart herefter slette personoplysningerne.

Nyhedsbrev

Jeg har et nyhedsbrev, som det er frivilligt at tilmelde sig – og du kan altid framelde dig dette igen. 

Formålet med nyhedsbrevet er at sende de tilmeldte mails med ny information fra virksomheden, som kan omhandle nyt indhold på hjemmesiden, annoncering af mine ydelser.

Jeg vil kun sende dig mails, hvis du har givet dit aktive samtykke til dette. Det kræver i første omgang, at du angiver din mailadresse, som jeg efterfølgende sender en mail til, således at du kan bekræfte tilmeldingen. På denne måde, så sikrer jeg, at du rent faktisk selv har tilmeldt dig nyhedsbrevet dvs. afgivet aktivt samtykke. 

Mit hjemmel til at behandle dine personoplysninger (dvs. mailadressen) i forbindelse med nyhedsbrevet vil være databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a.

Jeg vil behandle dine personoplysninger, så længe at du stadig er tilmeldt nyhedsbrevet. Ved afmeldelse af nyhedsbrevet, så stopper jeg også med at sende dette til dig. Har vi ikke sendt dig et nyhedsbrev i 1 år, så bortfalder dit samtykke som følge af vores passivitet.

Ved framelding af nyhedsbrevet, så gemmer jeg dit nu tidligere samtykke i 2 år efter, at det senest er anvendt pga. forældelseskrav jf. Forbrugerombudsmandens spamvejledning afsnit 11.3. 

Bogføring

Jeg skal gemme alle regnskabsbilag jf. bogføringsloven. Det betyder, at jeg gemmer fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå almindelige personoplysninger som navn, adresse, ydelsesbeskrivelse.

Mit hjemmel til at behandle personoplysninger til bogføringen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1 litra.

Jeg opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år efter at indeværende regnskabsår er afsluttet. 

Jobansøgninger

Jeg tager glædeligt imod jobansøgninger med henblik på at vurdere om de matcher et ansættelsesbehov i min virksomhed. 

Hvis du sender din jobansøgning til mig, så er mit hjemmel til at behandle dine personoplysninger databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f. 

Hvis du har sendt en uopfordret ansøgning, så vil jeg med det samme vurdere om din ansøgning er relevant, og herefter slette dine oplysninger igen, hvis der ikke er et match. 

Hvis du har sendt en ansøgning til et opslået job, så vil jeg bortskaffe din ansøgning i det tilfælde, at du ikke ansættes, og umiddelbart efter at den rette kandidat er fundet til jobbet.

Hvis du indgår i et rekrutteringsforløb og/elleransættes til jobbet, så vil jeg give dig særskilt information om hvordan, at jeg behandler dine personoplysninger i denne forbindelse. 

Databehandlere

Få kan klare alt selv, og det samme gælder mig. Jeg har derfor samarbejdspartnere, samt benytter mig af leverandører, hvoraf nogle kan være databehandlere.

Eksterne leverandører kan eksempelvis levere systemer til at organisere mit arbejde, services, rådgivning, IT-hosting eller markedsføring.

  Det er mit ansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles ordentligt. Derfor stiller jeg høje krav til vores samarbejdspartnere, og vores partnere skal garantere, at dine personoplysninger er beskyttet.

  Jeg indgår derfor aftaler herom med virksomheder (databehandlere), der håndterer personoplysninger på mine vegne for at højne sikkerheden af dine personoplysninger.

  Videregivelse af personoplysninger 

  Jeg videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand.

  Profilering og automatiserede afgørelser

  Jeg foretager ikke profilering eller automatiserede afgørelser.

  Tredjelandeoverførsler

  Jeg benytter som udgangspunkt databehandlere i EU/EØS, eller som opbevarer data i EU/EØS. 

  I nogle tilfælde er dette ikke muligt, og her kan der benyttes databehandlere udenfor EU/EØS, hvis disse kan give dine personoplysninger en passende beskyttelse.

  Behandlingssikkerhed

  Jeg holder behandlingen af personoplysninger sikker ved at have indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger. 

  Jeg har lavet risikovurderinger af vores behandling af personoplysninger, og har herefter indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at øge behandlingssikkerheden.

  En af mine vigtigste foranstaltninger er at holde mig opdaterede om GDPR via løbende awareness træning, GDPR kursus, samt ved at gennemgå mine GDPR-procedurer. 

  De registreredes rettigheder

  Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til min behandling af oplysninger om dig.

  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte mig, så jeg kan hjælpe dig med dette.

  Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som jeg behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

  Ret til berigtigelse (rettelse)

  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

  Ret til sletning

  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for min almindelige generelle sletning indtræffer.

  Ret til begrænsning af behandling

  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må jeg fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

  Ret til indsigelse

  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod mine ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

  Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

  Tilbagetrækning af samtykke

  Når min behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, så har du ret til at trække dit samtykke tilbage. 

  Klage til Datatilsynet

  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

  Jeg vil generelt opfordre dig til at læse mere om GDPR, så du er opdateret på reglerne.

  Scroll to Top